W związku z rosnącym problemem smogu w Polsce, na rynku pojawiło się wiele urządzeń do pomiaru jakości powietrza. Producenci oferują szeroki wachlarz urządzeń służących do badania zanieczyszczonego powietrza. Różnią się one między sobą głównie stopniem zaawansowania oraz przeznaczeniem (do pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych, stacjonarnych, mobilnych, punktowych bądź obszarowych).

Badanie pyłów PM2.5 oraz PM10 – miernik do badania powietrza

Urządzenia umożliwiające pomiar jakości powietrza różnią się od siebie budową, zastosowanymi materiałami oraz technologiami i wynikającymi z nich możliwościami. Od wyżej wymienionych czynników oraz przeznaczenia danego urządzenia, wynika jego cena. Najczęściej mierzone są wspomniane wcześniej pyły PM2.5 i PM10. To one są głównym składnikiem smogu. Cząsteczki pyłu są bardzo szkodliwe dla organizmu ze względu na niewielkie rozmiary i łatwość przenikania do układów i narządów wewnętrznych. Pyły PM2.5 i PM10 można mierzyć przy użyciu domowych czujników (wewnątrz pomieszczeń) bądź bardziej zaawansowanych urządzeń takich jak stacje pomiarowe, drony z głowicami pomiarowymi bądź mobilne stacje diagnostyczne (do pomiaru zewnętrznego).

Jak przebiega pomiar z użyciem czujników pyłów PM2.5 i PM10?

Wyróżniamy kilka metod pomiaru w zależności od tego, jaki miernik do badania powietrza zastosujemy. Najbardziej popularne metody to: grawimetryczna, automatyczna oraz fotometra laserowa. Pierwsza z nich polega na zassaniu powietrza przez poborniki pyłowe oraz przepuszczeniu go przez specjalne filtry. Są one regularnie wymieniane co dobę. Wyjęte filtry trafiają do laboratorium i tam podlegają ważeniu. Wyliczane są stężenia pyłów na bazie różnic w ważeniu oraz prędkości przepływu powietrza w poborniku pyłów. Pomiar jakości powietrza metodą automatyczną polega na bieżącym przesyłaniu danych do placówek koordynujących pomiary (np. stacje WIOś). Z kolei fotometria laserowa polega na tym, że powietrze zasysane do aparatu przy użyciu specjalnej pompy przechodzi przez komorę pomiarową. Wyniki badań otrzymujemy w kilka sekund.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *